Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
Objective: to demonstrate the current status of Russian industry, to assess prospects for its development and to identify the impact of innovative processes on economic development. Methods: a systematic approach based on general scientific methods of empirical and theoretical researches, such as observation and comparison, analysis and synthesis, induction and deduction, as well as statistical methods, macroeconomic analysis. Results: in this article we illustrated trends and identified causes that hinder the production modernization of the whole Russian industry; we also revealed the sector that can become the driver of innovative development, which will allow to restructure the existing industrial policy and to use the existing competitive advantages. Scientific novelty: we defined the tasks that will allow upgrading of technological base and rational resource management in industry; moreover, we defined the indicators, which allow us to estimate the competitiveness of industrial production. Practical relevance: conclusions and suggestions can be used by governmental authorities and experts during development of strategic policy, aimed at innovative development of the Russian economy.

Ключевые слова:
innovations, industry, production, competitiveness, rational resource management, industrial policy, innovative technologies
Список литературы

1. Nikiforova A. E. Innovatsionnye tsentry: osnovnye kontseptsii i podkhody//Ekonomicheskiye strategii. - 2013. - № 7. - S. 116-125

2. Bochkareva T. V., Gavrilina Ye. N. Gosudarstvennye mekhanizmy regulirovaniya innovatsionnogo razvitiya ekonomiki Rossiyskoy Federatsii//Vestnik Gosudarstvennogo universiteta upravleniya. - 2009. - № 2. - S. 109-113

3. Yashin S. N., Shapkin Ye. N. Osnovnye napravleniya formirovaniya strategii innovatsionnogo razvitiya i otsenki innovatsionnogo potentsiala predpriyaty//Finansy i kredit. - 2008. - № 11. - S. 86-92

4. Shlychkov V. V. Ob otdelnykh aspektakh protsessa modernizatsii rossiyskoy ekonomiki//Vestnik ekonomiki, prava i sotsiologii. 2015. № 1. S. 78-82

5. Andrianov V. A. Konkurentosposobnost Rossii v mirovoy ekonomike//Ekonomist. - 2012. - № 10. - S. 33-42

6. Kashirin V. V., Bondar G. A. Osobennosti i perspektivy razvitiya promyshlennosti po otraslyam//Aktualnye voprosy innovatsionnoy ekonomiki. - 2013. - № 2. - S. 108-117

7. Shcherbakov V. N., Khalidov R. A. Ekonomika promyshlennosti: printsipy upravleniya dolgosrochnoy strategiyey razvitiya//Transportnoye delo Rossii. - 2012. - № 6-3. - S. 46-49

8. Samigullin I. G. Upravleniye konkurentosposobnostyu predpriyaty mashinostroitelnogo kompleksa na osnove vnedreniya uluchshayushchikh innovatsy»: avtoref. dis. … kand. ekon. nauk. - Kazan, 2015. - 24 s

9. Timofeyev R. A., Alafuzov I. G., Nestulayeva D. R. Sootnosheniye i vzaimosvyaz osnovnykh kategory resursnoy kontseptsii//Gorizonty ekonomiki. 2015. № 6 (25). S. 24-28

10. Timofeyev R. A., Bataykin P. A. Klyuchevye voprosy politiki torgovo-ekonomicheskikh sanktsy v sovremennykh usloviyakh rossyskoy ekonomiki//Vestnik ekonomiki, prava i sotsiologii. 2016. № 1. S. 91-94

11. Vedin N. V., Shlychkov V. V., Khasanova A.Sh. Discursive Practices in Cooperative Structures//Indian Journal of Science and Technology. December 2015. Vol 8 (S10). DOI: 10.17485/ijst/2015/v8iS10/84877

12. Bataykin P. A., Khasanova A. S., Shlychkov V. V., Toumashev A. R., Toumasheva M. V. Economic growth in the conditions of resource constraints: ordinal approach to optimization of macroeconomic production structure//Journal of Applied Economic Sciences. 2016. Т. 11. № 3. S. 521-531

13. Shlychkov V., Nestulaeva D. Economic science and evolution of economic agents’ expectations formation process//Asian Social Science. 2015. Т. 11. № 19. С. 82-89. DOI:10.5539/ass.v11n19p82

14. Bataykin P. A. Razrabotka i realizatsiya bikhevioristskoy paradigmy regulirovaniya sovremennoy rossyskoy ekonomiki. - M.: Ekonomika, 2014. - 298 s

15. Postanovleniye Pravitelstva Rossiyskoy Federatsii ot 15 aprelya 2014 g. № 328 “Ob utverzhdenii gosudarstvennoy programmy Rossiyskoy Federatsii “Razvitiye promyshlennosti i povysheniye eyo konkurentosposobnosti””//SZ RF. - 2014. - № 18 (ch. IV). - St. 2173


Войти или Создать
* Забыли пароль?